TOWARDS A MEANINGFUL LIFE

Not quite rarely, people get to reflect upon which is the meaning of their own existence, in different moments in life. Questions like ‘What am I living for?’, ‘Where am I heading to?’, ‘What is the significance of my deeds?’, ‘Does it really matter how I am living my life?’ arise, in hidden forms or […]

WHEN IS PSYCHOTHERAPY USEFUL?

First of all, psychotherapy is useful when you want to change something in your life. This ‘something’ refers to anything that is personal. There can be behaviours, as well as feelings, emotions, moods that are more or less conscious. It can be merely the way you feel related to others, to yourself, or regarding certain […]

MYTHS ABOUT PSYCHOTHERAPY

‘Psychotherapy is only for psychological disorders or critical situations’ Indeed, psychotherapy developed itself over time, due to the concrete results obtained in psychological disorders and critical situations. But it does not limit itself to these. Psychotherapy addresses to anybody who is interested in changing or improving something on a personal level, so that he/she can regain a […]

MYTHS ABOUT HYPNOSIS

‘Not everybody can be hypnotized’ It’s important to understand that any hypnosis is in fact a form of self-hypnosis. The hypnotic trance occurs in the person’s mind, the hypnotherapist’s role is just to guide the client in deepening this process and to securely accompany what is going on internally. Any human being has the capacity […]

MITURI DESPRE HIPNOZĂ

“Nu toţi oamenii pot fi hipnotizaţi” E important să înţelegem că orice hipnoză este de fapt o formă de autohipnoză. Transa hipnotică se întâmplă în mintea individului, rolul hipnoterapeutului este doar de a ghida pe client(ă) în aprofundarea acestui proces şi de a acompania într-un mod securizant ceea ce se petrece în plan intern. Orice […]

MITURI DESPRE PSIHOTERAPIE

“Psihoterapia este doar pentru tulburări psihice ori pentru situaţii critice” Psihoterapia s-a dezvoltat într-adevăr de-a lungul timpului datorită rezultatelor concrete obţinute în tulburări de natură psihologică şi în situaţii de criză. Dar nu se limitează la acestea. Psihoterapia se adresează oricărei persoane care este interesată să schimbe ori să îmbunătățească ceva în plan personal, astfel […]

CÂND ESTE UTILĂ PSIHOTERAPIA?

În primul rând, psihoterapia este utilă atunci când vrei să schimbi ceva în viaţa ta. Acest “ceva” se referă la orice este personal. Pot fi atât comportamente, cât şi sentimente, emoţii, dispoziţii, mai mult sau mai puţin conştiente. Poate fi pur şi simplu felul în care te simţi în raport cu ceilalţi, cu tine însuţi/însăţi, ori […]

SPRE O VIAȚĂ CU SENS

Nu de puţine ori, oamenii ajung să reflecteze, în diferite momente ale vieţii, la care este sensul propriei existenţe. Întrebări precum “Pentru ce trăiesc?”, “Încotro mă îndrept?”, “Ce semnificaţie au activităţile mele?”, “Chiar contează modul în care îmi trăiesc viaţa?” ies la iveală, în forme ascunse ori cât se poate de clare, în funcţie de […]