Psychotherapy

Psihoterapia pe care o practic se desfășoară doar în cabinet și se adresează persoanelor care doresc să realizeze schimbări în viețile lor și simt o motivație interioară în această direcție (nu dictată din exterior). Nu lucrez “cu traume, depresii, tipuri de cazuri/tulburări” sau alte etichete ori formulări ingenioase de specialitate, ci cu oameni care se confruntă cu o gamă largă de dificultăți în plan personal și relațional – în psihoterapie se lucrează cu omul, nu cu tulburarea, iar fiecare om este unic.

Am încredere în potențialul uman de a trece cu bine prin suferințele generate de contexte trecute sau actuale ale vieții, indiferent dacă un client a fost sau nu evaluat/diagnosticat în prealabil. Totuși, în cazul persoanelor cu istoric psihotic, respectarea medicației psihiatrice este o precondiție pentru începerea psihoterapiei

I work with clients in a collaborative manner since only through team work can we achieve outstanding results in psychotherapy. I truly believe that facilitating new life experiences is the key for psychotherapeutic success and for this thing to happen it is required an honest involvement from both directions (client and therapist) or even more (from more members, in case of family therapy). And in order to develop such a common effort it is vital to first build a therapeutic relation based on respect, empathy, acceptation and confidence..